O nás

Centrum je odborným celouniverzitním střediskem výzkumu a vzdělávání specializovaného na témata politických, ekonomických, právních, sociálních, teritoriálních, mediálních, kulturních a bezpečnostních studií v rámci spolupráce mezi Českou republikou a Čínou.


Činnost Centra

Centrum podporuje, koordinuje a řídí plnění úkolů zejména v těchto oblastech:

a) zajištění výzkumu o politickém, ekonomickém, právním a sociálním vývoji a bezpečnostní politice Číny,

b) šíření znalostí o politických, historicko-kulturních, ekonomických, právních a sociálních reáliích Číny prostřednictvím spolupráce s čínskými partnery a výzkumnými centry,

c) vytváření společných výzkumných konsorcií s partnery v Číně a Evropské unii pro přípravu grantů, projektů a konferencí k tématům společného zájmu s důrazem na česko - čínskou politickou, ekonomickou, právní a vědeckou spolupráci, včetně publikace výstupů výzkumu na mezinárodní úrovni,

d) zprostředkování lepšího poznání České republiky vůči čínským partnerům z akademických, státních a hospodářských institucí,

e) získávání čínských studentů ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze, včetně hostujících doktorandů a organizování letních škol,

f) usnadnění studijních výjezdů do Číny studentům a akademickým pracovníkům Univerzity Karlovy v Praze a vládních stipendistů,

g) vytváření expertního zázemí v oblasti spolupráce s Čínou pro orgány státní správy.

h) spolupráce s pracovišti v rámci Evropské unie, která se zabývají problematikou a studiem Číny,

i) vzájemná spolupráce s čínskými univerzitami, zejména s Peking University, Soochow University, Renmin University a China University of Political Science and Law, jakož i s dalšími akademickými výzkumnými pracovišti v Číně,

j) spolupráce v rámci formátu “16 + 1“, tj. šestnácti středo- a východoevropských zemí a Číny.

Poslední změna: 15. říjen 2018 13:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám